Basel III in Europa

De Basel frameworks zijn bedacht door de diverse hoofden van centrale banken. Namens Nederland zat Nout Wellink in het commitee. Het Basel III akkoord en het bijbehorende framework is echter nog geen wet. Ieder land dient dit zelf in zijn wetgeving op te nemen.

In Europa is afgesproken dat de implementatie op Europees-niveau plaatsvindt en dat landen enkel aanvullende wetgeving hierop mogen maken indien het de normen strenger maakt.

Het deel van de Europese wetgeving waarin Basel III is vastgelegd wordt doorgaans CRD IV (CRD 4) genoemd, dat staat voor Capital Requirements Directive 4. Deze wetgeving is op 27 juni 2013 gepubliceerd.

De wet bestaat feitelijk uit twee delen:

Een richtlijn ("CRD") en een verordening ("CRR"). De richtlijn die feitelijk een aanbeveling doet aan de landen bestond ook al onder Basel II en is verder aangescherpt. De verordening bestond nog niet hierin zijn zaken opgenomen die ervoor zorgen dat er geen verschil in interpretatie kan bestaan van de gebruikte termen over de landen heen. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld de term 'regulatory capital' in het ene land minder omvat dan in het andere land. Omdat het een verordening betreft, kunnen de individuele landen deze definities niet aanpassen.

In het CRR staat onder meer:

 • Definities
 • Rapportages
 • Berekeningswijzen
 • Limieten voor Large Exposures
 • Bepaling van liquiditeit
 • etc.

Door deze verordening is het ook mogelijk om de verplichte rapportages ook met elkaar te vergelijken. De volgende rapprotages zijn onderdeel van CRD IV:

 • Corep (inclusief Large Exposures)
 • Leverage ratio
 • LCR
 • Stable funding (NSFR)
 • Finrep GAAP
 • Finrep IFRS
 • Asset Encumbrance
 • Funding plans (per december 2015)

Voor meer informatie (in het Engels) verwijzen we je door naar de pagina over CRD IV van het Europees Parlement.

De tekst van de CRD IV in het Nederlands kun je hier vinden.